LANTAIRUANG
 ~ Ruang Ketua Jurusan
 ~ Ruang Sekretaris Jurusan
LANTAI 1~ Ruang Koordinator
 ~ Ruang Baca
 ~ Ruang Kelas ( 3 Ruang )
 ~ Toilet
  
 ~ Ruang Dosen
LANTAI 2~ Ruang Kelas ( 5 Ruang )
 ~ Ruang Koordinator
 ~ Toilet
  
 ~ Ruang Gambar
LANTAI 3~ Ruang Kelas ( 6 Ruang )
 ~ Toilet